Klanken

Stilte- & Klankwandeling – resoneer met je Natuur
Een wandeling in de natuur brengt je tot rust. Je denken wordt stiller; je ervaart vrijwel direct harmonie. Harmonie is de aard van de natuur waaraan wij ons kunnen laven. Wanneer we ons door een stille wandeling verbinden met de natuur, resoneren we als vanzelf mee met haar harmoniserende trilling.
Stiltedag spelen met stilte
Spelen met stilte; het blijft een verrassend spel, vanuit de stilte muziek op te laten komen en dan uit te laten monden in stilte. Iedere stilte na de muziek ‘klinkt’ anders.
Stilte in meditatie, beweging en klank
Jutta is stembevrijder. Zij biedt een paar gezamenlijke uren in stilte aan. Met de niet aflatende stroom van inademing en uitademing bewegen we ons tussen levendigheid en rust. Stilte, meditatieve aandacht, beweging en ook klank leiden tot integratie van hoofd en lijf en ondersteunen het herstel van de alledaagse beslommeringen.