Waar je ook gaat, neem je eigen stilte met je mee.

Deepak Chopra
- Deepak Chopra -

Stilte is een taal die ligt voorbij de woorden en waarmee je door kunt dringen tot de kern van dingen.

Paul de Blot
- Paul de Blot -

Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker.

Mahatma Gandhi
- Mahatma Gandhi -

Kon ik af en toe de stilte maar wat harder zetten…

Els Rentenaar
- Els Rentenaar -

Stilte is het element waarin grote dingen zich verwezenlijken.

- Thomas Carlyle -
See how nature – trees, flowers, grass – grows in silence;
see the stars, the moon and the sun,
how they move in silence …
we need silence to be able to touch souls.
- Mother Teresa of Calcutta -
Stilte is voorwaarde voor ieder nieuw ontwikkelingsproces.
Stilte is een creatieve bron.
Dirk Sturtewagen
- Dirk Sturtewagen -
Draag wat stilte met je mee. Concentreer je op stilte.
Komt ze over je, luister dan goed hoe ze klinkt.
Paul Wilson
- Paul Wilson -

In de stilte tussen alle ruis ligt de wijsheid verborgen.

Els Rentenaar
- Els Rentenaar -

There’s a great space in which this moment takes place
There’s a great silence that is listening to the thoughts

- Adyashanti -

Soms is stilstaan een hele vooruitgang.

Els Rentenaar
- Els Rentenaar -

Stilte is de stem van de ziel.

Els Rentenaar
- Els Rentenaar -
Silence is the mother of all creativity!
Silence is the mother of beauty and love.
Intuïtion, invention, poëtry, everything comes out of silence
Sri Sri Ravi Shankar
- Sri Sri Ravi Shankar -

De stilte is de slaap die de wijsheid voedt

- Francis Bacon -
Stilte is prachtig.
Verbreek haar niet, tenzij u iets beters te zeggen heeft.
- onbekend -

De magie van de werkelijkheid ontdek je als je stil bent.

- Hans Peter Roel -

De tempel van wijsheid bevindt zich binnenin je ziel, door de stilte te zoeken zal het universum haar geheim met je delen.

- onbekend -

Beweging bij de ander begint met stilte bij jezelf.

- onbekend -

Men moet ondanks de vele mensen, de vele vragen, de veelzijdige studie, altijd een grote stilte met zich meedragen, waarin men zich steeds terugtrekken kan, ook temidden van het grootste gewoel en midden in het intensiefste gesprek.

- onbekend -
Stilte is nog steeds een prachtige taal
die maar weinig mensen kennen.
- onbekend -