Welkom op de site van de Dag van de Stilte!

Dit jaar – 2022 – valt de Dag van de Stilte op 30 oktober

Je kunt aan de Dag van de Stilte deelnemen door een stilte-activiteit te bezoeken of door zelf een activiteit te organiseren.

Wil je aan een activiteit meedoen?
Klik dan op de gewenste provincie, kies een stilte-activiteit en meld je aan.

Voor stilte-activiteiten buiten de Dag van de Stilte, kijk hier op de evenementenagenda.

Wil je een activiteit organiseren?
Meld je dan aan via het online formulier.

Persbericht Dag van de Stilte 2021

 De aankondiging van jouw activiteit komt op de website te staan.

Samen stil zijn op het landelijk stilte-uur

Nieuwe medewerker(st)ers gezocht. 

De Dag van de Stilte is al tien jaar succesvol door vele lokale stilteactiviteiten én door een team van vrijwilligers die de Dag van de Stilte organiseren.  We zijn weer op zoek naar nieuwe provincie-coördinatoren en ook naar mensen die zich willen inzetten voor de landelijke PR voor de Dag van de Stilte. Stuur voor meer informatie een mailtje naar info@dagvandestilte.nl
Je bent van harte welkom!

Organisatie
De Dag van de Stilte wordt georganiseerd door een team vrijwilligers.
De afgelopen jaren vanuit de Stichting Stilte Ned.werk. Onlangs is Stilte Ned.werk gefuseerd met de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG, https://nsg.nl/nl/home), die zich al 50 jaar inzet voor minder geluidsoverlast en meer stilte in onze samenleving.


Stilte is universeel.
Zij is van niemand en van ons allemaal.
Zij verbindt mensen met elkaar,
ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.