wat is stilte ?

De Dag van de Stilte wil aandacht vragen voor het belang van verschillende soorten stiltes: voor stilte buiten ons en stilte in ons.
Het ervaren van stilte heeft een uitwerking op vele aspecten van ons leven: op individueel niveau, op hoe we met elkaar omgaan en op hoe we de maatschappij samen vormgeven.

Wat roept stilte bij je op - Dag van de Stilte

Stilte

Het woord stilte roept bij mensen verschillende gedachten, beelden en gevoelens op.
Stilte buiten en binnenin ons

Akoestische stilte

Akoestische stilte is de afwezigheid van geluid. Dat is bijna nooit een feit. Of we een omgeving als stil ervaren is niet persé afhankelijk van het aantal decibellen. Natuurgeluiden versterken vaak de stilte-ervaring.

Naast de fysiek ervaarbare stilte is er ook de psychische beleving van de akoestische stilte: sereen, verwachtingsvol, saai, doods, angstig, eerbiedig, plechtig, loom, verbonden, levend, etc.

akoestische stilte
innerlijke-kompas

Innerlijke stilte

Stilte buiten ons, een akoestisch stille omgeving, kan ons helpen om innerlijke stilte te ervaren maar de akoestische stilte is daarvoor niet noodzakelijk. De innerlijke stilte is er in feite altijd. Zij heeft allerlei facetten, kleuren en dieptes.
In vele religies wordt hier over gesproken met verschillende omschrijvingen: Zoek de schat in de akker, de parel in de schelp, de diamant in de lotus, je Boeddhanatuur, de Atman, het Christusbewustzijn, luister naar je innerlijk kompas….

Stilte verbindt

In de innerlijke stilte kunnen we onze gedachten en gevoelens zien komen en gaan. Die blijven zich aan dienen. Maar we kunnen ze waarnemen en zo ervaren dat we niet onze gedachten en gevoelens zijn.

Bij de beleving van de innerlijke stilte zijn verschillen tussen mensen niet meer zo belangrijk. Hoewel we er natuurlijk allemaal anders uit zien en verschillende ideeën en levensvisies hebben, kunnen we in de innerlijke stilte ervaren dat we in feite verbonden zijn, één zijn.

Stilte is van niemand, Zij is van ons allemaal,
Stilte verbindt ons met elkaar, met de aarde,
met onszelf ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.

WAAROM stilte ?

Stiltebeleving draagt bij aan de rust in onszelf en aan ons welzijn; lichamelijk, emotioneel en mentaal. Het heeft een positieve impact op onze samenleving en op de uitdagingen waar we samen voor staan. Stiltebeleving is belangrijk voor een gezonde samenleving.

Innerlijke rust en stilte
zijn belangrijk:

• om rust te midden van onrust te ervaren
• om alert en toch ontspannen te zijn
• om zicht te krijgen op denkpatronen en (voor)oordelen
• om niet meegesleept te worden door emoties
• om je niet te verliezen in alles wat er op je afkomt
• om in balans te zijn
• om eenheid in verscheidenheid te ervaren
• om te reageren vanuit kracht i.p.v. uit (on)macht
• om te leven vanuit vertrouwen i.p.v. uit angst
• om open en helder in het leven te staan
• om met meer intensiteit en vreugde te leven
• om te leven vanuit inspiratie en creativiteit
• om te luisteren naar anderen
• om te luisteren naar jezelf
• om te weten wat je werkelijk wilt
• om te ontdekken wie je werkelijk bent

Waarom is stilte belangrijk