Om de stilte van jouw hart
Om de stilte van jouw hart

Om de stilte van jouw hart

Zondag 29 oktober is het landelijke stiltedag.
Van 14:00 tot 15:00 uur bied ik je de gelegenheid aan deze dag
deel te nemen door een uur overwegend in stilte door te brengen. Stilte kan je naar je hart brengen, in contact laten komen met al
wat daarin leeft. We doen enkele eenvoudige ademoefeningen
om te luisteren naar je ademritme; weet dat je in- en uitademen
altijd langs langs je hart gaat.
Een deel van de stilte zal met klankschalen worden begeleid
– als trilling die je voor je hart verder kan openen.

Locatie: Braamweg 79, Soest (vrij parkeren: oprit/in de straat)
Kosten: Tarief – € 7,50, of € 5 bij deelname aan meerdere stilte-bijeenkomsten
of Inspiratieavonden (zie hiervoor www.adementoon.com bij Agenda)
reknr. NL65 TRIO 0379 6905 27 Triodos Bank,
tnv. APV Poelsma, adem en toon

Datum: Zondag 29 oktober van 14:00 tot 15:00 uur
(De eerstvolgende stiltebijeenkomst is op zondag 26 november,
van 14:00 tot 15:00 uur)
Begin en eindtijd: 14:00 – 15:00 uur;
je bent welkom vanaf 13:30 uur
Vooraf aanmelden via:  toon@adementoon.nl
Website: http://www.adementoon.com