Sponsoring

De Dag van de Stilte is een vrijwilligersorganisatie. Met de coördinatoren in de provincies en helpende handen als centrale ondersteuning werken we er elk jaar weer aan u zo veel mogelijk stilte- activiteiten aan te bieden tijdens de Dag van de Stilte.

Om dit te realiseren maken we uiteraard ook kosten. Op lokaal niveau zijn dat o.a. reiskosten, telefoonkosten en kantoorkosten en op landelijk niveau zaken als het onderhoud van de website en het drukken van posters en flyers.

Om deze kosten enigszins te dekken vragen we sinds 2015 een kleine vrijwillige donatie aan alle mensen die deelnemen aan stilte-activiteiten tijdens de Dag van de Stilte.

Uw donatie is welkom

Wij krijgen als vrijwilligersorganisatie geen subsidie. Een donatie om de Landelijke Dag van de Stilte in leven te houden is dan ook meer dan welkom.

U kunt de Dag van de Stilte sponseren door een bedrag overmaken op:

bankrekening NL03 INGB 0002315065
t.n.v. Nederlandse Stichting Geluidshinder
o.v.v. Stilteactiviteiten

De Dag van de Stilte is een project van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).

Sponsorwerver/werfster

Als aanvulling op ons team van vrijwilligers en helpende handen zijn we o.a. op zoek naar iemand die subsidies kan werven en sponsoren kan vinden voor de Dag van de Stilte.

Bent u geïnteresseerd om mee te helpen het thema Stilte (nog) beter op de kaart te zetten? Kijk dan bij onze vacatures.

Stilte is van niemand, Zij is van ons allemaal,
Stilte verbindt ons met elkaar, met de aarde,
met onszelf ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.