De Dag van de Stilte is een vrijwilligersorganisatie. Met de coördinatoren in de provincies en wat centrale ondersteuning werken we er elk jaar weer aan u zo veel mogelijk activiteiten aan te bieden.
Daar zijn uiteraard kosten mee gemoeid. Reiskosten, telefoonkosten en kantoorkosten op lokaal niveau. Het onderhoud van de website, het drukken van posters en flyers op landelijk niveau.
Sinds 2015 vragen we daarom een kleine vrijwillige donatie aan deelnemers op de Dag van de Stilte.

Het hele jaar door is een donatie voor de landelijke Dag van de Stilte van harte welkom!
Het is namelijk een vrijwilligersorganisatie zonder subsidie. We zijn hard op zoek naar iemand die subsidies en sponsoren gaat vinden.

U kunt natuurlijk een bedrag overmaken op bankrekening NL03 INGB 0002315065, t.n.v. Nederlandse Stichting Geluidshinder, o.v.v. Stilteactiviteiten

De Dag van de Stilte is een project van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.