Het woord stilte roept bij mensen verschillende gedachten, beelden en gevoelens op.

Stilte buiten en binnenin ons

Akoestische stilte
Akoestische stilte is de afwezigheid van geluid. Dat is bijna nooit een feit. Of we een omgeving als stil ervaren is niet persé afhankelijk van het aantal decibellen. Natuurgeluiden versterken vaak de stilte-ervaring.

Naast de fysiek ervaarbare stilte is er ook de psychische beleving van de akoestische stilte: sereen, verwachtingsvol, saai, doods, angstig, eerbiedig, plechtig, loom, verbonden, levend, etc.

Innerlijke stilte
Stilte buiten ons, een akoestisch stille omgeving, kan ons helpen om innerlijke stilte te ervaren maar de akoestische stilte is daarvoor niet noodzakelijk. De innerlijke stilte is er in feite altijd. Zij heeft allerlei facetten, kleuren en dieptes.

In vele religies wordt hier over gesproken met verschillende omschrijvingen: Zoek de schat in de akker, de parel in de schelp, de diamant in de lotus, je Boeddhanatuur, de Atman, het Christusbewustzijn, luister naar je innerlijk kompas….

In de innerlijke stilte kunnen we onze gedachten en gevoelens zien komen en gaan. Die blijven zich aan dienen. Maar we kunnen ze waarnemen en zo ervaren dat we niet onze gedachten en gevoelens zijn.

Bij de beleving van de innerlijke stilte zijn verschillen tussen mensen niet meer zo belangrijk. Hoewel we er natuurlijk allemaal anders uit zien en verschillende ideeën en levensvisies hebben, kunnen we in de innerlijke stilte ervaren dat we in feite verbonden zijn, één zijn.
Stilte werkt verbindend met onszelf en anderen.

Dag van de Stilte

De Dag van de Stilte wil aandacht vragen voor het belang van verschillende soorten stiltes: voor stilte buiten ons en stilte in ons.
Het ervaren van stilte heeft een uitwerking op vele aspecten van ons leven: op individueel niveau, op hoe we met elkaar omgaan en op hoe we de maatschappij samen vormgeven.

Zie ook Waarom stilte.