Mei 2018

Beste vriend(in) van de stilte,

Waarschijnlijk hebt u al eens iets gelezen of gehoord over de Stichting Stilte Ned.werk.  

Stilte Ned.werk inspireert en ondersteunt bij bewustwording van het belang van stiltebeleving en bij bewustwording van de positieve impact van stiltebeleving op alle levensgebieden.

Stilte Ned.werk ontwikkelt een netwerk van organisaties en initiatieven die zich inzetten voor stilteactiviteiten, maakt dit netwerk ook zichtbaar en initieert eigen stilteprojecten. Zo hebben we in 2017 een symposium voor beleidsmakers over het belang van stilte en stiltegebieden georganiseerd, samen met Stichting het Groene Hart, Stichting Nederlandse Geluidshinder en Provincie Noord Holland. 
Dit jaar staat in verschillende stilteprojecten van ons het thema ‘stilte en gezondheid’ centraal.
Op de laatste zondag van oktober organiseren we inmiddels voor de achtste keer de landelijke Dag van de Stilte. Op die dag vinden door het hele land vele soorten stilteactiviteiten plaats. 
Stichting Stilte Ned.werk is een vrijwilligersorganisatie.  We zetten ons al jaren met veel plezier en enthousiasme in. Voor de organisatie is uiteraard geld nodig bijvoorbeeld voor de hosting van de websites en voor projecten…. Tot nu toe hebben we een groot deel daarvan zelf betaald. 
We willen mensen die net als wij de stilte een warm hart toedragen en het belang van stilte in onze maatschappij onderschrijven, vragen ons financieel te ondersteunen. Daartoe hebben we Vrienden van het Stilte Ned.werk opgezet. 
Wij hopen dat u onze Vriend wilt worden met een jaarlijkse bijdrage van € 10,–. Meer mag natuurlijk ook.
Vrienden van het Stilte Ned.werk krijgen korting bij deelname aan door ons georganiseerde activiteiten en korting op publicaties (bijvoorbeeld boeken) die door het Stilte Ned.werk worden uitgebracht. De eerste publicatie verschijnt in 2019.

Als u besluit ons te steunen met ons belangrijke werk, zijn we u zeer dankbaar en kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL03 INGB 0002315065, t.n.v. Nederlandse Stichting Geluidshinder, O.v.v. Stilteactiviteiten.

Een hartelijke groet,

namens de  medewerkers van Stilte Ned.werk

Meer informatie over Stilte Ned.werk kunt u vinden op website www.StilteNedwerk.nl.