Quaker-wijdingsbijeenkomst

10:30 – 11:30 reguliere wekelijkse wijdingsbijeenkomst vanuit de stilte – Den Haag

In stilte samenkomen is ons enige religieuze ritueel als Nederlandse Quakers. Iedere deelnemer die zich ‘Geroepen’ voelt kan in een stille ‘wijdingsbijeenkomst’ opstaan en wat zeggen. In een uur kunnen dat tien mensen zijn, maar ook niemand. Ook in besluitvorming en gespreksbijeenkomsten speelt stilte een belangrijke rol. Je ´Geroepen´ voelen om wat te zeggen, de woorden die zich rangschikken in je hoofd ´nu´ moeten zeggen, voelt verschillend voor verschillende Quakers. Voor velen is het een soort lichamelijke ervaring: alsof je zenuwen opspelen. Een ‘wijdingsbijeenkomst’ is een ‘godsdienstoefening’ in het herkennen van de ingevingen van liefde en waarheid waarin God zich kenbaar maakt. Stilte maakt dat makkelijker, net als een sobere ruimte en gezamenlijke concentratie. Geen van deze elementen is echter essentieel. Die oefening baart de kunst om goddelijke leiding ook te zoeken en te ervaren onder minder gunstige omstandigheden. Én om er naar te leven, want geloof zonder praktijk heeft weinig waarde voor Quakers. Geloofsbeleving en geloofspraktijk zijn voor ons belangrijker dan geloofsinhoud.
Net zoals vrede meer is dan afwezigheid van oorlog, zo is stilte meer dan afwezigheid van geluid. Zoals vrede een weg is en geen doel, zo is stilte het je open stellen voor de Ander, voor de verbondenheid van alles en iedereen, en niet het je afsluiten voor geluiden van anderen. Stilte groeit van binnen uit.
Zie ook:
https://www.quakers.nu/wp-content/uploads/2022/07/Informatie-voor-nieuwe-bezoeker-v3.pdf
https://www.quakers.nu/wp-content/uploads/2022/08/Stilte-in-de-Quaker-traditie.pdf

Locatie activiteit
Haagse Quakers, Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag

Kosten
Geen.
Een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van de Dag van de Stilte wordt altijd op prijs gesteld.

Begintijd: 10:30 uur
Eindtijd: 11:30 uur, met nagesprek zonder eindtijd

Aanmelden is niet nodig.