10:00 – 13:30 Zorg voor jezelf en elkaar – Woudrichem

Goed zorgen voor jezelf. Tot rust komen. Heel bewust worden van jezelf en je omgeving. Dat gaat het beste in stilte. Velen voelen weerstand om dit te doen. Ze komen er in hun eentje niet aan toe. Levenscoach Jos Korthout biedt op de Dag van de Stilte aan, om dit gratis mee te maken. Hij nodigt je uit om met hem mee te gaan voor een wandeling van ongeveer 3 km heen en weer terug.

We verzamelen ons om 10.00 uur bij de Gevangenpoort, in de middeleeuwse vesting Woudrichem op de grens van Gelderland en Zuid Holland. Trek desgewenst je schoenen uit om tijdens de wandeling een intenser contact met de aarde en het water te voelen. We spreken gedurende de gehele tocht niet met elkaar. Zet al je zintuigen wijd open. Neem alle indrukken in je op en onthoudt elke seconde van wat je gaat beleven. We lopen in stilte langs de zuidelijke oever van de Boven Merwede in westelijke richting naar het Oudendijksegat.

Onderweg lopen we over straatklinkers, asfalt, hout, gras, kruiden, zand, basaltblokken, klei, kiezels, schelpen en waden we door het water. We stuiten uiteindelijk op overal water om ons heen en verzamelen ons links in een strandafslag. We beleven om 11.00 uur het officiële ‘stilte-uur’, evenals duizenden andere mensen op allerlei plaatsen. We ervaren en versterken elkaars nabijheid en verwantschap, ook met de stilte-belevers ver weg.

Na enkele minuten van bezinning en afstemming op elkaar, zullen we (nog steeds zonder te spreken) gezamenlijk een kunstwerk maken. We gebruiken daarvoor het materiaal dat ter plaatse te vinden is. Daarmee maken we een monument waarmee we onze onderlinge verbondenheid uitdrukken. Het is een uitdaging om dit alles voor elkaar te krijgen, terwijl we wegens de Coronamaatregelen een onderlinge afstand respecteren van minimaal 1,5 meter.

Als we besluiten dat het werkstuk gereed is maak ik er een foto van. We aanvaarden rondom 12.00 uur (wederom in stilte) de terugtocht naar het stadje. We verwachten rond 13.00 uur aan te komen bij Boekhandel Tante Bethje Books & Co op Kerkstraat 24 en vertellen elkaar onze ervaringen. Rond 13.30 uur zal een ieder weer de eigen weg inslaan en de gedeelde ervaring met zich meenemen.

Locatie activiteit
Gevangenpoort, in de middeleeuwse vesting Woudrichem (gem. Altena).

Kosten
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage voor de landelijke organisatie van de Dag van de Stilte wordt op prijs gesteld.

Begintijd: 10:00 uur
Eindtijd: 13:30 uur

Aanmelden is noodzakelijk, via een e-mail naar j.a.m.korthout@planet.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.