logo-blauwDag van de Stilte

laatste zondag in oktober

rozenkruis

Ook de rozenkruisers in Utrecht haken aan bij de Dag van de Stilte.

Op zondagmiddag 28 oktober is iedereen van 14.00 tot 16.30 uur welkom in hun gebouw op het adres Frederik van Eedenstraat 1. Er zijn diverse zithoeken waar bezoekers in stilte bijvoorbeeld boeken en tijdschriften van het Rozenkruis kunnen lezen. In een aparte ruimte is het mogelijk om in gesprek te gaan over de School van het Gouden Rozenkruis.

Van 15.30 tot 16.15 uur is er in de tempel van het Rozenkruis een bezinningsbijeenkomst gehouden met de titel ‘Laten we stil worden’ Daarin wordt gesproken tekst wordt afgewisseld met muziek.

Het is een oude wijsheid, dat bevrijding in stilte wordt geboren. Het nastreven van de stilte is van alle tijden. De meest voor de hand liggende oplossing is om dan de omstandigheden op te zoeken waar uiterlijke stilte is. Waar niets te horen is aan verstorende geluiden. In onze tijd wordt dat op zijn minst een hele uitdaging.
We kunnen ook trachten zelf stil te worden. Door te zwijgen en niet meer te spreken. Onze eigen ademhaling en andere natuurlijke geluiden zijn het enige wat in de stilte is waar te nemen. Maar echt stil is het nog niet. In het Corpus Hermeticum uit de tweede eeuw na Christus wordt de dringende raad gegeven stil te zijn. Tijdens de bijeenkomst willen we ons bezinnen hoe het stil worden in het nu gestalte zou kunnen krijgen.

Datum: zondag 28 oktober 2018
Inloop: 14.00 - 15.30 uur
Bezinningsbijeenkomst: 15.30 - 16.15 uur
Adres: Frederik van Eedenstraat 1, Utrecht
Toegang: gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van de Dag van de Stilte wordt altijd op prijs gesteld.

https://spiritueleteksten.nl/activiteit/dag-van-de-stilte-2018-stiltemiddag-bij-de-rozenkruisers-in-utrecht-op-zondag-28-oktober-2018/

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Rozenkruis Utrecht