logo-blauwDag van de Stilte

laatste zondag in oktober

beleving

Het gaat bij deze wandeling om beleving. Geholpen door aanwijzingen en kleine opdrachten van de gids, ervaren de deelnemers de rijkdom van de natuur:

de weidsheid of de beslotenheid van de verschillende landschappen, de zachtheid van mos, de smaak van een zuurbes, het geklop van een specht in de verte. De wandeling duurt ongeveer vijf kwartier en loopt door een gevarieerd gebied met duinen, bos, zandvlakte en water.

IVN Zuid-Kennemerland sluit met deze wandeling aan bij de Dag van de Stilte. Op de eerste dag van de wintertijd vinden in het hele land stilteactiviteiten plaats.
Let op, het is vroeg en we staan soms stil; kleed je warm aan.

Activiteit wordt georganiseerd door IVN https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/activiteiten/belevingsexcursie-op-de-dag-van-de-stilte

Locatie activiteit: Nationaal Park Zuid-Kennemerland, ingang Bleek en Berg (Bergweg, Bloemendaal)

Kosten Gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van de Dag van de Stilte wordt altijd op prijs gesteld.

Begintijd: 8:00 uur
Eindtijd:   9:30 uur

Aanmelden is verplicht, doch niet bij de organisatoren maar bij het Nationaal Park Zuid-Kennemerland via https://www.np-zuidkennemerland.nl of di. t/m zo. via 023-5411123.

Jan-Willem Doornenbal