logo-blauwDag van de Stilte

laatste zondag in oktober

Stilte in de stad. Er is in deze hectische tijd steeds meer behoefte aan stilte. Vooral voor mensen in de stad, waar voortdurend beweeg is en geluid, is een plaats van stilte zoiets als een oase voor een dorstige woestijnreiziger.


Daarom worden vanaf oktober stilteochtenden gehouden in het centrumgebouw van de rozenkruisers. Het gebouw aan de Blauwehandstraat zal een centrum van stilte zijn, middenin de stad. Een centrum van bezinning. Een centrum van ontmoeting.
Deze ochtenden zijn bedoeld voor wie daar behoefte aan heeft, voor iedereen, van welke levensbeschouwing ook.
Men is van harte welkom om deel te nemen aan deze stille bijeenkomsten in een positieve gerichtheid. Graag tijdig aanwezig zijn, na 10.30 uur is binnenkomen niet meer mogelijk. Na afloop van de stilte is er gelegenheid nog even iets te drinken.

Toegang: vrij
Adres: Blauwehandstraat 21, Bergen op Zoom
Datum: vrijdag 13 oktober, vrijdag 10 november en vrijdag 8 december
Tijd: 10.30 - 11.30

Wim Grommen